Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


ATELIERUL 3
Relaţia Administraţiei cu cetăţenii

 

Raportor: Adrian Macarie,
Directorul Centrului teritorial Braşov al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA

Moderator: Dan Gherguţ,
Vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică

Intervenanţi: Daniel Vieru, Director de programe, Habitat for Humanity, Imanuela Ionescu, Director al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Vali Baciu, Director General Adjunct, Direcţia Generală pentru Comunităţi Locale, Zone Asistate, Ajutor de Stat şi Parteneriat cu Structurile Asociative, MIRA

Teme:

  • Administraţia locală
  • Legalitate şi transparenţă
  • Securitatea cetăţenilor
  • Impactul social al dezvoltării urbane
  • Societatea civilă

Puncte de pornire

-situaţia spaţiilor locative caracterizate prin condiţii precare, coroborată cu cea a supraaglomerărilor, evidenţiază contradicţiile metropolei bucureştene.
-situaţia noilor arii rezidenţiale ultramoderne versus infrastructura utilităţilor deficitară sau chiar absentă.

Obiective de urmărit

-transformarea Primăriei într-un furnizor de servicii către cetăţenii Capitalei şi realizarea unui Cod de Bune Practici, atât la nivelul Primăriei Generale, cât şi la nivelul primăriilor de sector,
-posibilitatea realizării unor proiecte comune sau a unui parteneriat între reprezentanţi ai societăţii civile şi Primăria Capitalei pentru obţinerea de fonduri de finanţare, în principal prin accesarea de fonduri europene.

Propuneri

-efectuarea unor analize atât la nivelul Primăriei Generale, cât şi la nivelul primăriilor de sector, având ca bază de lucru realizările din ultimii patru ani, analize care să fie urmate de prezentarea unui bilanţ. Scopul acestui demers - compararea proiectelor aflate deja în derulare cu propunerile noilor aleşi, pentru a nu se suprapune sau închide proiecte viabile pentru Capitală şi pentru sectoare,
- realizarea unei pregătiri administrative atât a consilierilor din fiecare sector, cât şi a celor generali, a primarului general şi primarilor de sectoare, pentru a-i spijini să acumuleze o pregătire temeinică în domeniul administraţiei publice locale şi astfel să le fie mai uşor să identifice uşor şi rapid soluţii pentru problemele cu care se confruntă, să respecte legalitatea sau limitele în care pot acţiona în timpul mandatului lor.

Concluzii

Încurajarea politicii de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor cetăţii. Asociaţiile de locatari trebuie să fie mai active în rezolvarea problemelor comunităţii, asumându-şi sarcina de a deveni o interfaţă între comunităţile de vecini şi primărie. Asociaţiile vor contribui astfel la dezvoltarea unei relaţii cât mai directe cetăţeni - primărie, preluând solicitările cetăţenilor şi comunicându-le către administraţia locală.
Rezultatul va fi soluţionarea mai uşoară şi mai rapidă a situaţiei parcărilor, a mediului ambiental şi a problemei securităţii cetăţeanului.