Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


ATELIERUL 4
Definirea profilului cultural şi artistic al Bucureştiului

 

Moderator: Maria Berza,
Vicepreşedintă a  Fundaţiei Pro Patrimonio

Raportor: prof. dr. Nicolae Anastasiu,
Membru corespondent al Academiei Române

Intervenanţi: Arh. Georgeta Gabrea, Preşedinta Uniunii Naţionale a Arhitecţilor, Doina Uricariu, Scriitoare, Preşedinta Grupului Editorial Universalia, Manuela Golescu, Preşedinta Fundaţiei Golescu, Conf. dr. Liviu Dragomirescu, Catedra de Ecologie sistemică şi managementul capitalului natural, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

Teme:

  • Bucureştiul  spaţiu cultural-artistic
  • Centru de excelenţă universitară şi cercetare ştiinţifică
  • Centru de recreere şi reculegere
  • Bucureştiul  spaţiu familial
  • Turismul cultural

Priorităţi pentru stimularea schimbării imaginii pe care o oferă Bucureştiul de astăzi şi a ambianţelor pe care le creează pentru o viaţă normală a locuitorilor săi:

-  identificarea şi integrarea patrimoniului
arhitectural, cultural şi artisitic,
- dezvoltarea centrelor universitare şi diversificarea structurilor lor ca o condiţie a întineririi oraşului şi a creşterii prestigiului său,
-  redescoperirea tradiţiilor.

Ca o premisă a dezvoltării - o cultură a responsabilităţii în sprijinul comunităţii.

Propuneri:

-   reabilitarea Centrului istoric;
-   protejarea patrimoniului cultural; afilierea
muzeelor Capitalei la reţeaua europeană a muzeelor;
- un învăţământ vocaţional cu programe noi şi performanţe deschise spre tendinţele europene,
-   un rol mai important al societăţii civile şi, implicit, al ONG-urilor în promovarea şi realizarea unor astfel de proiecte. Pentru politici utile şi coerente se impune implicarea comunităţii în jurul Proiectelor, iniţierea parteneriatelor  forma cea mai viabila pentru finalizarea acestor proiecte şi identificarea punţilor de legătura cu segmentul decizional şi investiţional.