Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


ELITELE INTELECTUALE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
Cultura şi arta  în România  prezent şi viitor  - Delta Dunării, 22 – 24 august 2008 (întâlnire cu personalităţi din zona umanistă)

În perioada 22 – 24 august 2008 s-a desfăşurat în Delta Dunării simpozionul „Cultura şi arta în România – prezent şi viitor”, organizat de Forumul Academic Român. Într-un cadru academic de înaltă ţinută, au avut loc o serie de prezentări şi discuţii menite să realizeze o radiografie a culturii româneşti în noile cadre oferite de Uniunea Europeană.

În deschidere Preşedintele  Emil Constantinescu a subliniat importanţa culturii, sub toate aspectele ei, pentru dezvoltarea durabilă a României. Discuţiile au gravitat în jurul promovării culturii române în plan european şi nu numai, urmărind să creioneze un proiect viabil pentru obţinerea şi menţinerea excelenţei intelectuale. Ele reiau planul cadru al Forumului Academic Român de realizare a unui proiect naţional pentru prima jumătate a secolului XXI, gândit în consonanţă cu „societatea cunoaşterii” în care provocările au caracter global, dar fiecare individ poate deveni un actor independent pe o scenă universală. Promovarea teatrului şi a filmului românesc, a literaturii contemporane, consolidarea principiilor unui demers jurnalistic obiectiv, a creaţiei artistice sub toate formele ei au reprezentat tot atâtea puncte esenţiale ale dezbaterii.

La crearea unui cadru academic de excepţie a contribuit decisiv peisajul fascinant al Deltei, un tarâm vechi şi nou deopotrivă, o lume care ştie să conserve şi să se adapteze în egală măsură. Intervenţia guvernatorului Deltei Dunării, Paul Cononov, deşi tehnică şi aparent atipică în contextul temei generale abordate, a tras un semnal de alarmă asupra stării generale de fapt. Globalizarea şi consumismul accelerat au dus la crearea unei pseudo-mentalităţi româneşti, mult mai interesată de formă decât de fond. Acceptarea noutăţii este cu siguranţă un demers important dar şi unul periculos datorită riscurilor majore în ceea ce priveşte păstrarea identităţii. Forumul Academic Român şi-a propus să elimine tocmai acest pericol, militând pentru păstrarea trăsăturilor culturii româneşti, sub toate aspectele sale, în cadrul larg al tradiţiei europene.