Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


MEMORIALUL SÎRBU

PATRIA CA DURERE FIZICĂ

 

Se întâmpla în 1994:
După 5 ani de lupte seculare, şi după două reconstruiri & reconstituiri a casei în care s-a născut, crescut, format Ion D. Sîrbu,  apare pe teritoriul Petrilei prima CASĂ MEMORIALĂ. Dar după cum spunea ilustrul ei chiriaş, la noi minunile ţin 3 zile, compensând serbările prostiei care durează un secol.
Aşa că, din nepăsare locală, ca să folosim cel mai blând termen, după trei zile se pune lacătul pe lăcaş, lăsând a fi vizitată doar de ploi, vânt, umezeală şi igrasie.
Se întâmpla în 1999:
La zece ani de la plecarea dintre noi a lui Ion D. Sîrbu, cu ocazia Marelui Bal al Academiei Caţavencu, Premiul anual pentru operă culturală a fost acordat cu următoarea motivaţie: ''Lui Ion D. Sîrbu, pentru romanul ADIO,EUROPA ! Acest premiu se acordă postum, legitim, omagial şi definitiv memoriei scriitorului european din Petrila, Ion D. Sîrbu care, fără a fi analist politic, clarvăzător de partid sau profet cu specializare la ''Scînteia'', Moscova şi Washington, a înţeles încă din 1988, anul în care a terminat romanul ADIO, EUROPA !, ceea ce românii anului 1998 înţeleg mai greu sau deloc.''
Se întâmpla în 2008:
Într-una din acţiunile Forumului Academic Român, preşedintele acestuia dl. Emil Constantinescu evoca împreună cu Ion Barbu figura luminoasă a Sîrbului.
Se naşte din această discuţie proiectul de mai jos, pe care domniile lor promit, cum le stă în caracter, să-l ducă la bun sfârşit.

PROIECT

Casa memorială a unui scriitor trebuie sa fie o cutie de memorie culturală, un aşezământ sui generis pentru un spaţiu în care cuvântul zideşte şi înalţă. Cuvântul lui Ion D. Sîrbu, mult prea puţin cunoscut astăzi, nu numai că zideşte, dar şi trezeşte. Iar acest cuvânt trezitor nu şi-a găsit nici până astăzi, la 20 de ani de la dispariţia acestei mari constiinţe, locul unde să se aseze. Noi - Fundaţia Culturală Condiţia Română, Forumul Academic Român, bookblog.ro, Industriile Caricaturii Ion Barbu SRL - credem că învaţătura acestui "gargantua al totalitarismului românesc" merită să fie perpetuată şi mereu actualizată în ne-uitare. 
Casa scriitorului Ion D. Sîrbu, din fosta colonie Ferdinand – oraşul Petrila a devenit Casă Memorială în anul 1994, însă autorităţile locale petrilene, nearătând vreun interes în dezvoltarea unui mediu fecund pentru stimularea vizitatorilor ori luarea unor măsuri în direcţia restaurării şi efectuării unor reparaţii urgente şi necesare, ignoră astfel valoarea pe care Ion D. Sîrbu ar imprima-o imaginii oraşului. Considerăm că personalitatea ieşită din tipare a lui Ion D. Sîrbu poate fără îndoială să devină un brand deosebit de util pentru introducerea oraşului Petrila pe harta culturală a României şi, de asemenea, pentru primirea paşaportului de apartenenţă culturală europeană.
Din aceste motive, vă solicităm sprijinul pentru un proiect care are ca scop recuperarea valorii inestimabile a operei lui Ion D. Sîrbu, valorificarea şi integrarea ei în circuitul cultural naţional şi internaţional.

M E M O R I A L U L   S Î R B U

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară transformarea casei într-un Memorial Ion D. Sîrbu, care, împreună cu spaţiul din jur să dea mărturie în mod original despre viaţa, opera şi personalitatea lui Ion D. Sîrbu.
Memorialul va cuprinde:
Casa Memorială Ion D. Sîrbu – amenajată în jumătatea de casă în care a trăit scriitorul;
Centrul de studii sîrbologice şi biblioteca aferentă – amenajate în cealaltă jumătate de casă;
Un amfiteatru – denumit “Arca bunei speranţe” – după titlul volumului de teatru publicat de scriitor în anul 1970;
În ideea funcţionării acesteia în viitor ca un aşezământ de cultură funcţional, dată fiind situaţia de fapt, considerăm că sunt necesare următoarele lucrări urgente:

 • refacerea acoperişului ;
 • refacerea interiorului distrus de igrasie ;
 • montarea unui sistem de încălzire ;
 •  schimbarea mobilierului expoziţional ;
 •  dotarea acestui centru cu mobilierul aferent şi a dotărilor tehnice necesare (birou, scaune, bibliotecă, calculator, scanner, imprimantă, copiator) ;
 •  extinderea spaţiului extern şi construirea în aer liber a Amfiteatrului sus-menţionat, ca loc de desfăşurare a unor spectacole viitoare;
 • o redecorare artistică a faţadei casei, care să o evidenţieze în peisajul arhitectonic cenuşiu din împrejurimi.

O anexă a acestui proiect va oferi devizul necesar acestor lucrări.     
În vederea inaugurării acestui proiect, dorim să organizăm, după o prealabilă campanie de mediatizare a evenimentelor, următoarele manifestări artistice – toate conexe operei lui I. D. Sîrbu :

 • Un simpozion (CE MAI TACI, GARY?) privind posteritatea literară a lui Ion D. Sîrbu care să adune la un loc personalităţi culturale de renume care au apreciat de-a lungul timpului personalitatea şi opera scriitorului (Daniel Cristea Enache, Lelia Nicolescu, Cornel Ungureanu, Ovidiu Ghidirmic, Nicolae Oprea, Antonio Patras, Elvira Sorohan, Eugen Simion, Dan C. Mihăilescu, Ovidiu Pecican, Dumitru Velea, Silviu Man, Toma Velici, Magda Cârneci).

Lucrările simpozionului se vor imprima pe suport DVD, iar ulterior toate luările de cuvânt vor constitui baza unui volum, editat post festum.   

 • Lansarea unui volum de memorii aparţinând d-nei Elisabeta Sîrbu, soţia scriitorului, elaborat de dna Mihaela Şchiopu. 
 • Amenajarea în perimetrul oraşului Petrila a unor panouri şi bannere cu citate din opera scriitorului, după modelul virtual propus de Ion Barbu în volumul “Frumosul din Petrila Adormită”, publicat la editura Curtea Veche, în anul 2006.
 • Programul “AVEM UN SOCLU. CUM PROCEDĂM?”: având în vedere că în oraşul Petrila se află la ora actuală un soclu părăsit (pe care, până în anul 1990, a fost amplasată statuia “Ostaşului rus eliberator”) şi ţinând cont de trecutul anticomunist al scriitorului, considerăm a fi un original omagiu organizarea unui concurs de populare a acestui proiect urban în rândul studenţilor de la Universitatea de Arhitectură “Ion Mincu” din Bucureşti, sub conducerea d-nei Mihaela Şchiopu. Operele rezultate vor face obiectul unei expoziţii vernisate cu această ocazie şi al volumului mai sus menţionat.  
 • Programul “DE CE PLÂNGE GARY?”: dat fiind că o parte însemnată din opera lui I. D. Sîrbu este dedicată copiilor (“Povestiri petrilene”, romanele “Dansul ursului”, “De ce plânge mama?”) şi că implicarea acestora în această serie de evenimente ar fi binevenită şi surprinzătoare, considerăm oportună organizarea unui concurs de texte literare pentru copii şi proiectarea în aer liber a unui film realizat de dl Ion Barbu cu ajutorul copiilor, care vor interpreta liber câteva scene din volumul “Tratat de rienologie – literatură şi caricatură de sertar”.

 

 • PREMIILE ANUALE ION D. SIRBU - 15 pentru România

Din opera scriitorului am selectat câteva sintagme care pot constitui nişte premii decernate în fiecare an cu ocazia “Zilelor Ion D. Sîrbu” în Petrila. Ele vor fi nominalizate de un juriu de personalităţi româneşti, chestionate pe acest subiect.
 - DIPLOMA PENTRU CEVA, NU CINEVA
- PREMIUL NIEMAND IM NICHTS
- TITLUL DE SENILISSIM
- DIPLOMA DE BĂUTOR CU TAXA INVERSĂ
- OPERA OMNIA: NICI PREA-PREA, NICI FOARTE-FOARTE
- TITLUL DE RAPADUCĂTORUL ANULUI
- DIPLOMA DE DEŞTEPT, DAR PROST CA ORICE DEŞTEPT
- TITLUL DE DOCTOR ÎN CLAUSTROLOGIE
- DISTINCŢIA OBRAZ CĂLIT
- ORDINUL DEMAGOG DE VITRINĂ & LATRINĂ
- DIPLOMA DE MARXIST HORMONIC
- TITLUL DE DEBIL ESTETIC
- CERTIFICATUL DE BOALA NUMITĂ CEZARIE
- FOAIA DE DIABET POLITIC
- TITLUL DE TURNĂTORISSIM.

 • BURSELE ION D. SÎRBU

Aceste burse se vor acorda de către Forumul Academic Român unor cercetători ai operei scriitorului.

 • un spectacol de teatru pe una din temele recurente din opera lui Ion D. Sîrbu;
 • o serie de concerte şi happening-uri ale unor artişti şi trupe consacrate.

Ion Barbu / Silviu Man