Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


BUCUREŞTI:
VIZIUNE - STRATEGIE - POLITICI PUBLICE

 

Proiectul F.A.R. „ Bucureşti 2050, viziunea unei metropole europene; Bucureşti 2010-2030, o strategie de dezvoltare durabilă” propune un ţel pentru dezbaterile din conferinţa noastră, dar în acelaşi timp reprezintă şi tema unui studiu complex pe care urmează să-l realizăm pe o perioadă de un an adunând experienţa personalităţilor care cunosc problemele oraşului şi pot contribui la rezolvarea lor.

Un nou tip de dezbatere
Credem că societatea românească are nevoie acum de un nou de tip de dezbatere, care să reunească elitele intelectuale consacrate în centrele de excelenţă europene şi mondiale pentru că trăim într-o lume globalizată. Din păcate, de multe ori cheltuim inutil resurse financiare şi eforturi umane din cauza lipsei de comunicare. Există contribuţii valoroase ale intelectualităţii tehnice, ştiinţifice şi umanistice care nu sunt cunoscute nici măcar la nivelul elitelor intelectuale. Sunt elaborate studii importante, care sunt transmise sub formă de rapoarte forurilor internaţionale care au alocat bani pentru finanţarea lucrărilor, dar care nu sunt cunoscute în ţară de cei care ar trebui să fie beneficiarii acestor studii. 
Dacă ne propunem să formulăm o viziune asupra felului în care metropola Bucureşti va arăta în anul 2050, trebuie să luăm în considerare cum se va dezvolta Europa şi lumea în prima jumătate a secolului XXI. Plecând de la această viziune generală putem reuşi să creăm o strategie de dezvoltare durabilă a Bucureştiului până în 2030. Două decenii reprezintă o perioadă rezonabilă pentru o strategie de dezvoltare durabilă. Doar în baza unei astfel de viziuni şi a unei astfel de strategii se va putea organiza un set de politici publice coerente pe termenul unui mandat în administraţia locală.

Pact societatea civilă - partide politice
O strategie elaborată de cei mai reputaţi specialişti din toate domeniile şi acceptată de societatea civilă în urma unor dezbateri transparente şi  în cunoştinţă de cauză poate fi propusă sub forma unui pact partidelor politice. Prin încheierea un astfel de pact se poate minimaliza miza alegerilor de primari şi consilieri care tensionează acum excesiv spaţiul politic şi civil. Dacă toate partidele acceptă un plan unic de dezvoltare a Bucureştiului inclus într-un plan naţional, va exista o coerenţă sporită atât în demersul politic cât şi în cel administrativ.

Un semnal pozitiv
Am invitat la această întâlnire personalităţi cheie din mediul academic, universitar, specialişti din domenii variate şi reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale. Dorim să transmitem un semnal: atitudinea de permanentă ostilitate şi condamnare a oricărei administraţii şi a clasei politice în ansamblu este păguboasă.
Părerea noastră este că o viziune şi o strategie trebuie construite în interiorul societăţii civile de către elitele intelectuale. Şi asta pentru că administraţiile sunt ocupate să gestioneze prezentul cu numeroasele sale probleme delicate şi care nu suportă amânare, partidele sunt legate de ideologii şi programe politice proprii, iar noi nu suntem îndrituiţi să venim în contradicţie cu acestea, dar nici să le neglijăm, după cum nu putem să neglijăm nici informaţiile importante care se află stocate la nivelul administraţiilor.

Parteneriat cu mediul academic şi de afaceri
Propunem o cooperare: partide politice - administraţie - societatea civilă pentru că obiectivul nostru este calitatea viziunii, cât şi a strategiei de dezvoltare durabilă. În momentul în care Bucureştiul va dispune de o strategie de dezvoltare durabilă general acceptată se pot construi în societatea civilă mecanisme de monitorizare şi de dialog cu administraţiile, oricare ar fi acestea. La rândul lor, administraţiile pot fi eliberate de presiunea voturilor, presiune care conduce la derapajele populiste care macină nu numai societatea românească, dar şi multe dintre societăţile europene, estice şi vestice avansate. În acelaşi timp cercurile de afaceri vor dispune de un instrument sigur care oferă predictibilitatea atât de necesară investiţiilor pe termen lung. Apreciem ca necesară o lege specială a Bucureştiului, care va oferi un cadru legal indispensabil unei dezvoltări accelerate.
Un ultim aspect asupra căruia mi se pare important să medităm este relaţia elitelor intelectuale cu opinia publică şi cu cetăţenii. Forumul Academic Român doreşte să lucreze într-o colaborare strânsă cu forurile de cercetare şi învăţământ consacrate şi instituţionalizate - Academia Română, universităţile, institutele de cercetare şi să se deschidă parteneriatului cu cercurile economice şi de afaceri.

Parteneriat cu mass media
Succesul demersului nostru depinde nu numai de calitatea proiectului, dar şi de capacitatea de comunicare cu cetăţenii. În această deschidere un rol important îl joacă mass media. În momentul în care, prin intermediul atelierelor cu caracter permanent vom obţine informaţii importante de interes general şi vom contura un complex coerent de idei pentru strategia de dezvoltare durabilă, vom organiza întâlniri cu cei care conduc şi finanţează mass media pentru a-i integra, ca parteneri, în demersurile noastre.