Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


ATELIERUL 1
Proiecte de extindere metropolitană

 

Moderatori: Prof. dr. arh. Sandu Alexandru, Decanul Facultăţii de Urbanism şi Peisagistică, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Preşedintele Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România  şi
Gheorghe Pătraşcu, Director general în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială.

Intervenanţi: Arh. Paula Olteanu, Consiler, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Luminiţa Mihailov, Director general, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, Prof. dr. Emil Dinga, Director general adjunct Institutul Bancar Român, Eugen Rădulescu, Consilier al Guvernatorului Băncii Naţionale a României.

Teme:

  • Bucureştiul, pol de dezvoltarefinanciară în sud-estul Europei.
  • Resurse de finanţare a proiectelor.
  • Rolul unei capitale în relaţiile internaţionale.

Punctul de pornire

- Starea de fapt: situaţiile anormale existente în metropola bucureşteană:

-  ritmul haotic de construcţie din Capitală, cauzat în mare măsură de lipsa de experienţă a arhitecţilor-şefi, care nu au profesat înainte de a ocupa o astfel de poziţie. În lege, în dreptul funcţiei de arhitect-şef există expresia „de regulă poate sa fie un arhitect sau un urbanist”, astfel că doar 30% dintre arhitecţii-şefi au experienţă în acest domeniu,
- serviciile publice: utilizarea excesivă a terenului afectează calitatea serviciilor. Deşi reprezintă afaceri profitabile, construcţiile în spaţii extravilane sunt caracterizate, de multe ori, de absenţa utilităţilor minime necesare proiectelor respective. 

Propunere

- intervenţia hotărâtă a autorităţilor în problema exproprierilor pentru proiecte care ţin de interesul public prin parteneriate public-privat. În prezent, excepţie fac exproprierile pentru autostrăzi, care beneficiază de o lege specială.

Obiective de urmărit:

- dezvoltarea armonioasă a pieţei imobiliare - mărirea numărului de specialişti care lucrează în cadrul autorităţilor centrale,
-  definirea zonei metropolitane.

Soluţii

- reluarea studiilor existente şi dezvoltarea lor,
- iniţierea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan (care se doreşte a fi un document cu forţă juridică, care să implice în mod  direct autorităţile locale). Aceasta se poate realiza prin asumarea, la nivelul administraţiei centrale, a dezvoltării zonei metropolitane Bucureşti, prin redefinirea strategiei generale de dezvoltare şi ulterior a planurilor de dezvoltare cu susţinere guvernamentală şi eventual emiterea unei legi a zonei metropolitane Bucureşti,
constituirea Agenţiei de Dezvoltare metropolitană Bucureşti, care va oferi cadrul instituţional de dezvoltare metropolitană şi va asigura un sistem de management integrat şi monitorizare a proiectului metropolitan. 

Concluzie

- necesitatea asigurării cadrului legislativ şi instituţional, prin asumare politică la nivelul Guvernului.