Forumul Academic Roman
Home Despre noi Evenimente Proiecte editoriale Galerie Foto Parteneri Contact


ATELIERUL 2
Infrastructura Bucureştiului conectată la magistralele europene şi Intercontinentale

 

Moderator: Conf. dr. Virgil Popescu, Secretar de Stat Departamentul pentru Dialog Social.

Raportor: Laurenţiu Bulimar, director House Construct Invest Environment.

Intervenanţi: Dan Marcel Bărbuţ, inspector de stat Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Epsică Chiru, director general adjunct Apa Nova.

Teme:

  • Transportul rutier, feroviar, aerian.
  • Conexiuni fluvial-maritime.
  • Reţele energetice: electricitate, petrol, gaze.
  • Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare.
  • Sistemul de comunicaţii.

Stare de fapt
-conflicte în trafic
-situaţia dificilă a parcărilor de reşedinţă
-politica inflexibilă de tarifare a accesului în zonele aglomerate
-folosirea ineficientă a mijloacelor de transport

Obiective

-dezvoltarea sistemului de transport pe şină prin crearea unui inel de cale ferată care să deservească oraşul,
-construcţia unor noduri de transport intermodale, care să asigure conexiunea dintre transportul terestru local şi interurban şi cel feroviar,
-construcţia unui nou aeroport în zona de sud a Bucureştiului, care să conecteze oraşul la coridorul 7 european din punct de vedere aerian şi care să echilibreze dezvoltarea oraşului,
-ameliorarea transportului în comun prin implicarea autorităţilor, a Guvernului şi a administraţiei locale.
-descurajarea utilizării ineficiente a parcului de transport public (mai puţine mijloace de transport pe rute sau la ore cu trafic redus, când există un singur pasager sau numai şoferul în maşină şi suplimentarea vehicolelor de transport pe rute şi la ore de vârf în alte zone),
-adoptarea unei politici diferenţiate de tarifare, cum se întâmplă în ţările cu un grad de civilizaţie ridicat.

Probleme legate de energie

-necesitatea apariţiei unui master - plan energetic la nivelul oraşului Bucureşti, deoarece în acest moment nu există o abordare generală a Capitalei din punct de vedere energetic, ceea ce creează mari neajunsuri dacă facem un bilanţ general al situaţiei energetice a oraşului,
-din punct de vedere termic, oraşul are pierderi de aproximativ 50% numai pe partea de clădiri (reşedinţă sau cu alte utilităţi),
-lipsa unor rigori care să impună un anumit comportament de dezvoltare în construcţie sau rigori care să impună un anumit tip de reabilitare a clădirilor existente pentru ca acestea să devină cât mai eficiente din punct de vedere energetic.

Obiectiv

-extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de distribuţie a energiei termice în oraş (aceasta reprezentând, în momentul de faţă, cea mai eficientă modalitate de a furniza energie termică populaţiei), dezvoltarea opţiunii de trigenerare (producerea simultană de căldură, frig şi energie electrică).

Beneficii

-durata de utilizare a instalaţiilor de cogenerare se prelungeşte pe parcursul întregului an, fapt care are efecte deosebit de favorabile asupra indicatorilor economici, dublând economiile de energie şi implicit scăzând substanţial ponderea costurilor pentru energie)
-şi pe termen lung asigurarea dezvoltării durabile a capacităţilor de producere a energiei termice şi electrice cu biomasă sau cu resurse bioenergetice - în Bucureşti existând această posibilitate, alături de folosirea apelor geotermale aflate în subsolul oraşului.